Januari


  • 1 Januari 2018

Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada TUHAN, Allahnya:”┬á -Mazmur 146:5

🌟Mengandalkan Tuhan adalah kunci kemenangan orang percaya menghadapi hari esok!

  • ┬á2 Januari 2018

Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada Tuhan!”┬á -Yeremia 17:5

🌟Tahun 2017 telah kita lewati.┬áKita harus sadar bahwa segala hal yang melekat pada diri kita ini tidak akan mampu menolong dan melepaskan kita dari goncangan-goncangan yang ada di dunia ini, sebab kita ini hanyalah debu!┬á Seberapa kuatkah kita, sehingga dalam segala perkara kita mengandalkan diri sendiri?┬á Umur, kekuatan, kemampuan atau pun kepintaran kita adalah terbatas, bersifat fana dan pada akhirnya akan lenyap.┬áJadi di dalam diri manusia tidak ada satu pun yang dapat diandalkan.┬á Karena itu jangan sekali-kali berharap kepada sesama manusia, kita pasti akan kecewa!

  • 3 Januari 2018

“Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia; hanya Engkau yang berbuat demikian.”┬á -Yesaya 64:4

🌟Sesungguhnya tiada mata yang tidak pernah melihat hal luar biasa yang telah Tuhan sediakan bagi mereka yang menanti-nantikan Dia.┬á Kita hanya perlu menanti-nantikan Dia, maka Ia akan menyatakan kepada kita apa pun yang tak dapat dipahami manusia.

  • 4 Januari 2018

“Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.”┬á -Yohanes 10:10